fbpx

Gabinet neurologiczny Myślenice

W NeuroCor – gabinet neurologiczny Myślenice, istnieje możliwość przeprowadzenia badania neurologicznego oraz prowadzenia leczenia neurologicznego. Gabinet neurologiczny w Myślenicach zajmuje się chorobami ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego. Rejestracja do neurologa

Badanie neurologiczne przeprowadza wykwalifikowany specjalista neurolog w Myślenicach, a właściwie postawiona diagnoza umożliwia dokładniejszy opis problemów danej osoby. Metoda ta ułatwia też i podnosi efektywność  leczenia oraz ułatwia dobór odpowiedniej formy terapii w przypadku zaburzeń układu nerwowego, przyczyniając się do zmniejszenia cierpienia, bólu i poprawy funkcjonowania pacjenta. Wyniki badania neurologicznego pomagają także w orzecznictwie oraz w medycynie pracy w szczególności w określaniu zdolności do pracy na wysokości i pracy przy maszynach w ruchu.

Czym zajmuje się neurolog?

Specjalista neurolog diagnozuje i leczy choroby układu nerwowego takie jak zawroty głowy, bóle głowy, padaczka, utraty przytomności, zaburzenia pamięci, drżenie rąk. Na podstawie badań zlecanych przez neurologa (takich jak np. badanie EMG) stawiana jest diagnoza polineuropatii, miastenii, miopatii. Na zlecenie neurologa wykonywane są badania rezonansu magentycznego (MRI) oraz tomografii komputerowej (KT). Badania te służą do diagnozowania guzów mózgu oraz chorób takich jak stwardnienie rozsiane.

Diagnostyka neurologiczna z reguły zaczyna się od rozmowy, na której ustalane są dolegliwości pacjenta takie jak bóle głowy, bóle krzyża, drętwienie rąk, cierpnięcie stóp, drżenie, napady padaczki, zawroty głowy, zaburzenia pamięci. W czasie rozmowy (wywiadu) określa się także dalsze postępowanie diagnostyczne, ustala się plan dalszych badań układu nerwowego i dalszych wizyt w gabinecie neurologicznym w Myślenicach.

Następnym etapem postępowania w gabinecie neurologicznym w Myślenicach jest badanie neurologiczne. Badanie prowadzone przez specjalistę neurologa ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich odruchów neurologicznych i innych nieprawidłowości układu nerwowego, które mogą świadczyć o nieprawidłowym działaniu mózgu lub innych części układu nerwowego aby dobrze postawić diagnozę. W skład dobrej oceny neurologicznej wchodzi także ocena stopnia sprawności funkcji poznawczych (m.in. pamięci, koncentracji uwagi, orientacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności myślenia, planowania itp.). Osobom z zaburzeniami pamięci zlecane jest badanie neuropsychologiczne.

Oprócz wyspecjalizowanej rozmowy i wywiadu klinicznego, który przeprowadza nasz gabinet neurologiczny Myślenice, stosuje się również badania przewodnictwa nerwowego i badanie elektromiograficzne (EMG) oraz badanie elektroencefalograficzne (EEG). Badania te dają możliwość obiektywizacji objawów badanej osoby, pozwalają na  odniesienie uzyskanych wyników do norm określanych na podstawie badań w populacji i służą diagnozowaniu takich chorób jak zespół cieśni nadgarstka, polineuropatia, padaczka.

Ostatnim etapem badania w naszym gabinecie neurologicznym w Myślenicach może być umówienie ze specjalistą neurologiem uzyskanych wyników badań i próba zaplanowania dalszego postępowania terapeutycznego.