fbpx

Badanie neuropsychologiczne

Badanie neuropsychologiczne służy ocenie funkcji poznawczych. Wykonywane jest u osób z podejrzeniem chorób neurologicznych jak również w przypadku udarów, guzów mózgu, urazów głowy. Skierowane jest także do osób odczuwających pogorszenie funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga, orientacja przestrzenna, trudności w planowaniu działania. Za pomocą testów neuropsychologicznych dokonuje się oceny zaburzeń: mowy, pamięci i uwagi, funkcji wzrokowo-przestrzennych, myślenia, funkcji wykonawczych, gnozji i praksji, procesów emocjonalno-osobowościowych. Badanie neuropsychologiczne pozwala ocenić stopień uszkodzeń jak również wyznaczyć obszar rehabilitacji. Ponadto pozwala na różnicowanie czy obserwowane problemy w zachowaniu chorego są wynikiem uszkodzeń mózgu czy też są wynikiem zaburzeń emocjonalnych takich jak np. depresja.

Badanie neuropsychologiczne pełni szczególną rolę w diagnostyce zaburzeń funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, orientacji przestrzennej, trudności w planowaniu działania). Zaburzenia funkcji poznawczych są objawem chorób zwyrodnieniowych mózgu takich jak:

  • choroba Alzheimera,
  • choroba Parkinsona,
  • otępienie naczyniopochodne,
  • otępienie czołowo-skroniowe (choroba Picka),
  • choroba Huntingtona.

Ocena neuropsychologiczna stanowi ważny etap diagnostyki ww. schorzeń obok badania neurologicznego oraz badania obrazowego mózgu. W gabinecie neuropsychologicznym prowadzona jest także terapia funkcji poznawczych dla pacjentów z chorobami otępiennymi. Cały proces diagnozy i leczenia prowadzony jest pod nadzorem doświadczonego zespołu składającego się z neuropsychologa oraz neurologa, we współpracy ze innymi specjalistami (geriatrą, psychiatrą, specjalistą chorób wewnętrznych.

Na badanie należy zabrać ze sobą karty informacyjne ze szpitala (jeśli były wcześniejsze hospitalizacje), badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego (jeśli badanie zostało wykonane) a także okulary jeśli badany z nich korzysta.

Nasz zespół

Mgr Agnieszka Zdechlik

neuropsycholog