fbpx

Badania kliniczne

Obecnie w gabinetach NeuroCor prowadzona jest rekrutacja do badań w następujących schorzeniach.

Drżenie rąk

Poszukujemy osób zainteresowanych wzięciem udziału w badaniach nowych leków na drżenie samoistne i chorobę Parkinsona. W szczególności osób z nasilonym drżeniem rąk, które powoduje utrudnienie w wykonywaniu codziennych czynności. Dopuszczalne jest stosowanie innych leków na drżenie oraz leków na chorobę Parkinsona. Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz. Bardziej szczegółowe informacje na temat dostępnych badań można znaleźć na stronie ww badania drżenia

 

 

CIDP - Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna

Nowy lek na CIDP

Osoby chorujące na przewlekłą zapalną polineuropatię demielinizacyjną mogą skorzystać z udziału w badaniu klinicznym z nowym lekiem. Więcej informacji można uzyskać podczas konsultacji neurologicznej. Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz. Można także pozostawić swój numer telefonu przez WYPEŁNIENIE FORMULARZA, a my będziemy się kontaktować z osobami zainteresowanymi. Więcej informacji na temat CIDP można znaleźć w innym naszym artykule.

 

 

Czym są badania kliniczne

W gabinetach NeuroCor prowadzone są badania kliniczne nowych leków. Badania te mają charakter eksperymentalny, dotyczą nowych substancji leczniczych, które nie były dotąd stosowane w ogóle w medycynie lub nie były stosowane w konkretnym wskazaniu medycznym. Badania prowadzone są zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Klinicznych (ang. Good Clinical Practice – GCP).

GCP to międzynarodowy standard określający sposób prowadzenia badań klinicznych. Postępowanie zgodnie z tym standardem gwarantuje respektowanie praw osób uczestniczących w badaniu. Podstawowymi założeniami GCP są 1. traktowanie dobra pacjenta jako wartości nadrzędnej w stosunku do interesu nauki lub społeczeństwa oraz 2. dbałości o wiarygodność i dokładność danych uzyskiwanych podczas badania. Więcej informacji na temat zasad prowadzenia badań klinicznych, które respektowane są w NeuroCor znaleźć można pod adresem: http://www.badaniaklinicznewpolsce.pl/

Udział pacjenta w badaniach klinicznych jest bezpłatny, tzn. pacjent nie ponosi kosztów wizyt, procedur medycznych lub kosztów leku stosowanego badaniu. Pacjent nie uzyskuje także wynagrodzenia za udział w badaniu. Udział w badaniu klinicznym jest całkowicie dobrowolny. Pacjent ma możliwość rezygnacji z udziału w badaniu na każdym jego etapie. Przez cały czas trwania badania pacjent ma nieograniczony kontakt z lekarzem prowadzącym.