fbpx

Klinika pamięci

Klinika Pamięci NeuroCor to centrum neurologiczne świadcząca kompleksowe usługi medyczne z zakresu neurologii dorosłych, neuropsychologii i neuro-rehabilitacji. Specjalizujemy się w opiece nad pacjentami cierpiącymi na choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego takie jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i inne choroby przebiegające z otępieniem oraz inne zaburzenia ruchowe.
Choroby neurodegeneracyjne powodują powstanie szeregu objawów, które leżą na pograniczu różnych dziedzin medycyny, tj. neurologii, neuropsychologii, psychiatrii i geriatrii. Mamy świadomość, że obecność choroby neurodegeneracyjnej nie tylko powoduje niesprawność pacjenta, ale także obciąża jego rodzinę. Zapewnienie skutecznej opieki nad chorym wymaga zatem współdziałania zespołu specjalistów lekarzy i psychologów. Podejmując się stworzenia ośrodka specjalizującego się w opiece nad osobami cierpiącymi na choroby zwyrodnieniowe mózgu kierowaliśmy się chęcią zapewnienia kompleksowej opieki świadczonej przez doświadczony zespół specjalistów.
Oprócz diagnozowania i leczenia schorzeń neurologicznych staramy się także wyposażyć pacjenta i jego rodzinę w kompletną informację dotyczącą choroby, radzenia sobie w szczególnych sytuacjach związanych z chorobą, udzielamy wsparcia psychologicznego oraz prowadzimy rehabilitację funkcji poznawczych.

Diagnostyka neurologiczna i leczenie

Rozpoznanie choroby neurodegeneracyjnej wymaga specjalistycznego badania neurologicznego oraz niekiedy wykonania badań dodatkowych ukazujących nieprawidłowości w budowie lub funkcji układu nerwowego. Badanie neurologiczne przeprowadzane jest przez lekarza specjalistę neurologa. Wszystkie dodatkowe badania wykonywane są w naszej placówce lub u naszych kontrahentów.

Diagnostyka neuropsychologiczna

Głównym celem diagnozy neuropsychologicznej jest stwierdzenie czy u danego pacjenta występują zaburzenia funkcji poznawczych, określenie stopnia ich nasilenia oraz rodzaju dysfunkcji mózgowej. W czasie badania neuropsychologicznego nasz specjalista neuropsycholog wykorzystując różnego rodzaju testy  ocenia następujące obszary sprawności poznawczej człowieka: pamięć, uwagę, myślenie, mowę, funkcje wykonawcze, praksję, spostrzeganie, emocje i zachowanie. Określenie nasilenia i profilu zaburzeń poznawczych na podstawie badania neuropsychologicznego jest warunkiem niezbędnym do postawienia diagnozy oraz podjęcia decyzji o włączeniu celowanego leczenia farmakologicznego i rehabilitacji poznawczej. Czytaj więcej …

Konsultacje psychiatryczne

Częstym problemem dla niektórych pacjentów, a szczególnie dla ich bliskich i opiekunów są zaburzenia neuropsychiatryczne takie jak depresja, drażliwość, apatia, lęk, pobudzenie. Leczenie tego rodzaju objawów leży w zakresie działalności specjalisty psychiatry. Dzięki współpracującym z naszym ośrodkiem specjalistom zapewniamy naszym pacjentom zarówno możliwość konsultacji w sytuacjach kryzysowych jak i pełnej opieki psychiatrycznej.

Opieka internistyczna i geriatryczna

Pacjenci cierpiący na choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego często są obciążeni także innymi chorobami takimi jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca niewydolność krążenia. Skuteczne leczenie zaburzeń neurologicznych w dużym stopniu zależy od właściwego leczenia chorób towarzyszących. W związku z tym ważnym elementem kompleksowego leczenia jest ocena internistyczna, także pod kątem możliwych interakcji lekowych.

Logopeda

Zaburzenia mowy są objawem wielu chorób mózgu mogącym w istotny sposób wpływać na niesprawność chorego człowieka.  Zaburzenia te mogą mieć charakter zarówno zaburzeń artykulacji mowy (tzw. dyzartrii) jak i rozumienia mowy i/lub zdolności do generowania mowy (tzw. afazja). Diagnozowaniem i leczeniem wymienionych zaburzeń zajmuje się logopeda. Właściwe leczenie wymaga postawienia diagnozy rodzaju zaburzeń, a następnie opiera się na stosowaniu odpowiednio dobranego zestawu ćwiczeń, które wykonywane są przez pacjenta pod kierunkiem terapeuty. Początkowo chory i jego opiekun uczą się ćwiczeń w czasie sesji terapeutycznej, a następnie powtarzają te ćwiczenia w domu. W czasie kolejnych wizyt ćwiczenia są modyfikowane w zależności o postępu terapii. Warunkiem skuteczności terapii logopedycznej jest konsekwentna i systematyczna współpraca między pacjentem i jego opiekunem, a logopedą.

Rehabilitacja funkcji poznawczych

Dla osiągnięcia maksymalnej skuteczności leczenia zaburzeń pamięci i innych funkcji poznawczych konieczne jest prowadzenie łącznie leczenia farmakologicznego oraz działań pozafarmakologicznych. Dlatego też kładziemy nacisk na wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcji poznawczych także poprzez terapię psychologiczną. Trening mentalny zapewnia intensywną stymulację funkcji poznawczych, spowalniając ich degradację. Dzięki neurorehabilitacji pamięci i innych funkcji poznawczych pacjenci uczą się różnorodnych sposobów kompensacji deficytów wynikających choroby i tym samym dłużej udaje im się zachować samodzielność życiową i samowystarczalność. Terapia w naszym ośrodku prowadzona jest indywidualnie oraz w niedużych grupach pacjentów dobranych pod kątem rodzaju i nasilenia objawów poznawczych. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez doświadczonych psychologów. Czytaj więcej…

Wsparcie dla rodzin i opiekunów

Opiekunowie osób cierpiących na otępienie często narażeni są na ciągły i codzienny stres. Na skutek choroby ich bliscy zmieniają się, stają się nie tylko niesamodzielni, ale także pojawiają się trudności w komunikacji z bliskimi, zaburzenia zachowania w postaci zachowań agresywnych oraz depresja. Opiekunowie osób cierpiących na otępienie często odczuwają w tej opiece ogromną samotność i wypalenie. W takiej sytuacji niezbędne jest udzielenie opiekunowi fachowego wsparcia. W naszym ośrodku udzielamy zarówno wsparcia instrumentalnego, informacyjnego (praktyczne porady jak radzić sobie w konkretnej sytuacji, wobec konkretnych zachowań ze strony pacjenta np. ucieczki z domu, agresji) oraz emocjonalnego (jak radzić sobie z własnymi trudnymi emocjami i przygnębieniem).
Nasz zespół