fbpx

Na czym polega rehabilitacja neuropsychologiczna?

Rehabilitacja neuropsychologiczna skierowana jest do tych pacjentów, którzy odczuwają pogorszenie funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje językowe, myślenie abstrakcyjne, planowanie itd. Możliwe jest prowadzenie rehabilitacji w różnych chorobach mózgu i w każdym przypadku zakres terapii ustalany jest przez neuropsychologa. Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 50 min. Pierwsza wizyta polega na ocenie mocnych i słabych stron pacjenta w oparciu o wywiad z rodziną pacjenta i diagnozę neuropsychologiczną. Natomiast na każdym kolejnym spotkaniu na wykonywane są dobrane indywidualnie dla potrzeb konkretnego chorego ćwiczenia poznawcze i ustalane są nowe zadania na okres kolejnego tygodnia, które pacjent będzie zobowiązany wykonywać codziennie przez 20 min. W zależności od indywidualnych możliwości pacjenta ćwiczenia w domu wykonywane są samodzielnie lub z pomocą bliskiej osoby. Efekty rehabilitacji zależą od intensywności ćwiczeń i zaangażowania samego pacjenta i jego rodziny.

Opracowała:
Mgr Agnieszka Zdechlik – neuropsycholog