fbpx

Szanowni Pacjenci,

Zdajemy sobie sprawę z tego jakie zagrożenia wynikają z epidemii COVID-19 zarówno dla pacjentów jak i dla nas – personelu medycznego. Jest to zagrożenie, które jest wpisane w naszą codzienną pracę – większość z nas, pracuje bowiem w innych placówkach medycznych, gdzie mamy kontakt z osobami chorymi lub podejrzanymi o COVID-19 i inne choroby zakaźne. Mamy świadomość, że ryzyka przeniesienia choroby zakaźnej nie da się w pełni wyeliminować, ale w każdym miejscu pracy dokładamy starań, aby to ryzyko było możliwie jak najmniejsze.

Po przerwie w działalności Kliniki NeuroCor wprowadziliśmy wiele działań prewencyjnych mających na celu ochronę pacjentów jak i personelu placówki. Działania te wynikają z przepisów prawa, zaleceń ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych i epidemiologii oraz naszego własnego doświadczenia i wiedzy.

Niektóre ze stosowanych przez nas rozwiązań organizacyjnych mogą wiązać się z utrudnieniami dla Państwa, ale mamy nadzieję, że spotka się to ze zrozumieniem jako, że robimy to w trosce o Państwa i swoje bezpieczeństwo.

Poniżej przedstawiamy w skrócie jakie są to działania:

  1. Wprowadziliśmy możliwość telekonsultacji dla naszych pacjentów, aby w sytuacji kiedy jest to możliwe ograniczyć się do kontaktu telefonicznego.
  2. Przed umówieniem wizyty, wszyscy pacjenci wypełniają ankietę dotyczącą objawów infekcyjnych oraz ewentualnego kontaktu z osobami chorymi. Osoby chore lub podejrzane o zakażenie SARS Cov 2 nie są przyjmowane w naszej Klinice.
  3. Harmonogram pracy został tak ułożony, aby nie dochodziło do gromadzenia się większej liczby pacjentów w poczekalni.
  4. Wprowadziliśmy ograniczenia ilości osób oczekujących w poczekalni do 3 osób jednocześnie.
  5. Personel placówki stosuje środki ochronne (maski, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, ubranie medyczne).
  6. Zwracamy szczególną uwagę na higienę rąk personelu po każdym kontakcie z pacjentem i jego otoczeniem (zgodnie z zaleceniami WHO).

Wymienione powyżej rozwiązania są analogiczne do stosowanych w innych placówkach medycznych, w których pracują nasi specjaliści.