fbpx

Jakie są rodzaje cholesterolu, czyli czy każdy cholesterol jest zły?

Cholesterol to nie jedna substancja, lecz grupa substancji chemicznych, które występują w organizmie człowieka. Cholesterol można podzielić na tzw. frakcje w zależności od wielkości cząsteczki chemicznej. Każda z frakcji ma odmienną funkcję w organizmie, inny metabolizm oraz w różny sposób wpływa na ryzyko poważnych chorób związanych z miażdżycą tętnic.

Największe znaczenie dla ryzyka naczyniowego ma cholesterol LDL, określany także jako „zły” cholesterol. Podwyższony poziom tej frakcji wiąże się z podwyższony ryzykiem wystąpienia takich chorób jak zawał serca, udar mózgu lub miażdżyca tętnic obwodowych.

Drugą ważną frakcją jest cholesterol HDL, określany także jako „dobry” cholesterol. Im wyższy jest jego poziom tym ryzyko powikłań naczyniowych jest mniejsze.

Stężenie obu frakcji cholesterolu można badać we krwi oznaczając oprócz całkowitego poziomu cholesterolu także jego frakcje. Pełne badanie cholesterolu powinno więc obejmować następujące parametry:

– cholesterol całkowity
– cholesterol LDL
– cholesterol HDL
– trójglicerydy

Opracował:
dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz – specjalista neurolog