fbpx

Konsultacje neurologiczne przez telefon

Z tej formy kontaktu z lekarzem mogą skorzystać zarówno pacjenci, którzy już wcześniej byli leczeni w naszej klinice jak i te osoby, które dotąd nie korzystały z naszych usług. W przypadku większości pierwszorazowych teleporad konieczne jest zgłoszenie się później na standardową wizytę w celu przeprowadzenia badania neurologicznego.

Większość porad neurologicznych wymaga przynajmniej dwóch spotkań z lekarzem. Podczas pierwszego kontaktu lekarz po przeprowadzeniu wywiadu stawia wstępną diagnozę i zleca badania, które podczas kolejnej wizyty są interpretowane. Pierwszy kontakt z neurologiem może odbywać się w formie teleporady (rozmowy telefonicznej lub wideo). Oszczędza to czas potrzebny na dojazd do kliniki. Kolejne spotkanie jest zwykle w formie standardowej wizyty w Klinice. Następne wizyty – o ile są konieczne – umawiane są już indywidualnie w zależności o problemu medycznego pacjenta.

W ramach konsultacji telefonicznej lekarz ma możliwość interpretacji wyników badań, modyfikacji leczenia oraz udzielenia wskazówek. Istnieje możliwość wystawienia e-recepty. Niemniej jednak, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia badania fizykalnego, lekarz może wstrzymać się z podjęciem decyzji odnośnie wyboru sposobu leczenia do czasu standardowej wizyty w Klinice.

Lekarze udzielający teleporad

Dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz

specjalista neurolog