fbpx

Aura migrenowa – obrazy widziane przez pacjenta

Aura migrenowa to przemijające objawy neurologiczne, które pojawiają się przed bólem głowy lub w trakcie jego trwania. Występuje ona u 15% pacjentów z migrenowymi bólami głowy. Najczęstszym objawem aury są zaburzenia widzenia, które występują u około 99% pacjentów z migreną z aurą. Zaburzenia widzenia obejmują połowę pola widzenia i manifestują się występowaniem mroczka migocącego, zygzaków, figur geometrycznych, błysków lub zniekształceń widzianych przedmiotów. Czasami może wystąpić ubytek widzenia tzw. „czarna plama” w środku pola widzenia. Zaburzeniom widzenia mogą towarzyszyć doznania czuciowe w postaci mrowienia lub drętwienia ręki czy twarzy. Izolowane zaburzenia czucia występują u około połowy pacjentów. Do innych rzadszych objawów aury należą zaburzenia mowy, głównie trudności w doborze słów, niedowład kończyn, zawroty głowy, podwójne widzenie.

Przyczyną aury migrenowej jest tzw. szerząca się depresja korowa czyli spadek przepływu krwi, który ma swój początek w korze wzrokowej i rozprzestrzenia się z prędkością 2-3mm/min do okolic czołowych. Zmiany te są odwracalne i nie powodują trwałego uszkodzenia mózgu.

Objawy aury rozwijają się szybko, najczęściej w ciągu kilku minut i utrzymują się krócej niż godzinę. Są one całkowicie odwracalne.

Aura może pojawiać się we wszystkich lub tylko niektórych epizodach bólowych. Niekiedy to właśnie aura, a nie ból głowy stają się powodem zgłoszenia się pacjenta do gabinetu neurologicznego.

Objawy aury wzrokowej były inspiracją dla artystów. Wybór najciekawszych obrazów inspirowanych aurą można obejrzeć na stronie:

http://www.nytimes.com/slideshow/2008/02/28/opinion/20080222_MIGRAINE_SLIDESHOW_index.html/

Opracowali:
dr n. med. Agnieszka Kułaga – specjalista neurolog
dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz – specjalista neurolog