fbpx

W związku z akcją profilaktyczną pod nazwą „Miesiąc walki z migreną w NeuroCor”, do 11.09.2014 prowadzić będziemy bezpłatne konsultacje prowadzone przez specjalistów neurologów. Warunkiem udziału w akcji jest wykonanie poniższej ankiety dotyczącej bólu głowy, a następnie wypełnienie kwestionariusza bólów głowy.

Pytania w poniższej ankiecie dotyczą cech bólu głowy, które występowały w czasie większości epizodów bólowych w ostatnim okresie. Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej charakteru występujących u Państwa bólów głowy. Prosimy o zaznaczenie odpowiedzi, na którą Państwo odpowiedzą twierdząco.

Czy występujący u Państwa ból głowy spełnia poniższe kryteria?

  1. Ból głowy zlokalizowany jest zazwyczaj po jednej stronie głowy (prawej lub lewej)
  2. Ból ma charakter pulsujący
  3. Natężenie bólu jest umiarkowane lub duże
  4. Ból nasila się podczas wykonywania zwykłej aktywności fizycznej (np. wchodzenie po schodach)
  5. Epizody bólu trwają od 4 do 72 godzin
  6. Bólowi głowy towarzyszą nudności lub wymioty
  7. Bólowi głowy towarzyszą nadwrażliwość na światło lub na dźwięki
  8. Bezpośrednio przed wystąpieniem bólu głowy, na krótki czas pojawiają się zaburzenia widzenia, czucia lub mowy

Jeżeli odpowiedzieli Państwo twierdząco na co najmniej cztery z powyższych pytań, to rozpoznanie migreny jest prawdopodobne. Aby skorzystać z możliwości bezpłatnej konsultacji w ramach akcji profilaktycznej należy:

  • wydrukować i wypełnić kwestionariusz objawów migreny dostępny do pobrania tutaj (wypełniony kwestionariusz należy zabrać ze sobą w dniu wizyty w naszej placówce),
  • zarejestrować się przez rejestrację on-line na naszej stronie internetowej.